wstęp
więcej

Wielki przemysł i archeologia

 
O powodzeniu wielkich badań archeologicznych w Nowej Hucie zadecydowało nie tylko zaangażowanie i pasja archeologów, ale i życzliwy stosunek dyrekcji kombinatu.

Nie istniał wówczas odpowiedni zapis ustawowy nakazujący inwestorowi sfinansowanie badań wykopaliskowych. Początkowo współpraca miała nieformalny charakter i polegała na doraźnej pomocy ekipom wykopaliskowym (użyczenie sprzętu budowlanego, przydzielenie darmowych pracowników – słynnych junaków ze Służby Polsce). Dyrekcja Kombinatu wydała też wiele instrukcji dla wykonawców prac ziemnych, określających prawidłowy sposób postępowania w przypadku natrafienia na zabytki archeologiczne i nakazujący natychmiastowe powiadamianie Muzeum o dokonanych odkryciach.

Z początkiem lat sześćdziesiątych współpraca ta została sformalizowana poprzez zawarcie specjalnej umowy pomiędzy Muzeum Archeologicznym w Krakowie a Dyrekcją Kombinatu. Na jej podstawie Muzeum otrzymywało corocznie pewną sumę pieniędzy na prace wykopaliskowe (w latach 70. XX wieku nawet do 700 tysięcy złotych, co stanowiło równowartość 15 etatów). Z pomocą finansową Kombinatu wydano również 8 pierwszych tomów, redagowanego i wydawanego przez Oddział, czasopisma naukowego „Materiały Archeologiczne Nowej Huty”.

Więcej na temat archeologii związanej z Nową Hutą tutaj 

 
 
AA
 
 
Kontakt