wstęp
więcej

Wanda Genga

 
Architekt wnętrz, projektant z zakresu rekonstrukcji ogrodów zabytkowych i kształtowania terenu Ur. 1927 r., zm. 2009 r.

W 1951 r. uzyskała absolutorium i odbyła dziewięciomiesięczną praktykę w Centralnym Biurze Projektów i Studiów Budownictwa Osiedlowego ZOR (od 1 stycznia 1952 r. Miastoprojekt – Kraków). W 1952 r. uzyskała dyplom architekta wnętrz i od 1 stycznia 1953 r. rozpoczęła pracę w Miastoprojekcie – Kraków w charakterze projektanta. Na terenie Nowej Huty była projektantem i prowadziła nadzór autorski przy następujących inwestycjach: Centrum Administracyjne Kombinatu – aranżacja wystroju wnętrz, gabinetów dyrektorskich (szkice, wizja mebli), sali konferencyjnej w budynku „Z” – kolumny, tralki, kolorystyka wnętrz (realizacja 1953-1954) – praca w zespole pod kierunkiem prof. Mariana Sigmunda.

W Miastoprojekcie – Kraków pracowała do 1954 r. a następnie przeniosła się do Miastoprojektu w Zakopanem, gdzie pracowała pod kierunkiem arch. Krystyny Tołłoczko-Różyskiej nad wystrojem wnętrz i meblami Schroniska na Szyndzielni. Była projektantem wnętrz i mebli, m.in.: Domu Społeczno-Usługowego na osiedlu Akademickim w Lublinie, Biura Wystaw Artystycznych w Krakowie – współprojektant wnętrz i mebli z arch. K. Tołłoczko-Różyską. W latach 1961-1966 pracowała jako st. projektant w Gospodarstwie Pomocniczym Politechniki Krakowskiej na Wydziale Architektury w Katedrze Planowania Przestrzennego przy opracowywaniu projektów ogrodów zabytkowych pod kierunkiem prof. Gerarda Ciołka. Następnie na tym samym Wydziale Architektury kolejno jako st. projektant w Katedrze Planowania Osiedli i Terenów Zielonych (1968-1970), jako st. specjalista w Instytucie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (1970-1978) a następnie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Architektury Krajobrazu tegoż Instytutu, jako kierownik zespołu rewaloryzacji zabytkowych założeń zieleni (aż do przejścia na emeryturę w 1988 r.). W czasie swojej pracy na Politechnice Krakowskiej przeprowadziła ok. 40 ewidencji ogrodów i parków zabytkowych w województwach: kieleckim i częstochowskim, krakowskim (ewidencja m.in.: Kościelnik, Górki Kościelnickiej i Ruszczy).
Była członkiem ZPAP od 1952 r., Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Sekcji Architektury Krajobrazu w Komisji Urbanistyki i Architektury PAN w Krakowie. Zmarła w Krakowie w 2009 roku.
 

 
 
AA
 
 
Kontakt