wstęp
więcej

Muzeum Rozproszone Nowej Huty

 
Koncepcja muzeum rozproszonego zakłada ochronę zabytków i innych wartościowych kulturowo obiektów na terenach zdegradowanych przez intensywny rozwój przemysłowy.

Ideą „ekomuzeum”, która w Europie pojawiła się w latach 60. XX wieku, jest zachowanie i prezentacja dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego danego regionu w naturalnym kontekście. Rozproszone w danym terenie obiekty, zachowane w oryginalnym miejscu, którym często nadaje się nowe funkcje, stają się stacjami muzeum, połączonymi siecią szlaków tematycznych. Opiekunami poszczególnych stacji są różne instytucje oraz członkowie lokalnej społeczności, którzy współpracują ze sobą pod wspólnym znakiem, każdy zgodnie z profilem swojej działalności. Dzięki temu takie muzeum oferuje odwiedzającym te miejsca różnorodne formy aktywności: zwiedzanie wystaw tematycznych, udział w warsztatach i zajęciach interaktywnych, rekreację na świeżym powietrzu oraz udział w różnego rodzaju imprezach. Taka forma muzeum nie tylko sprzyja zachowaniu dziedzictwa i kompleksowej edukacji o regionie, ale także przyczynia się do zacieśniania więzi w regionie oraz rozwijania partnerstwa przy prowadzeniu działalności w oparciu o współpracujące ze sobą instytucje.

 

 
 
AA
 
 
Kontakt