wstęp
więcej

Lata 70. XX wieku w Nowej Hucie – wstęp do epoki

 
W grudniu 1970 roku po krwawych zajściach na Wybrzeżu nastąpiła zmiana na stanowisku I sekretarza KC PZPR. Nowym został wybrany Edward Gierek (1913-2001).

Ekipa Gierka starała się w latach 70. unikać zatargów z Kościołem, społeczeństwu zaoferowano modernizację i wzrost konsumpcji indywidualnej, płace wzrosły średnio o ponad 50 procent. Stosowano bardziej wiarygodną propagandę sukcesu. Zaciągnięto wielkie pożyczki w zachodnich bankach na unowocześnienie polskiej gospodarki. W sklepach pojawiły się towary dotąd deficytowe lub niechętnie widziane przez władze, jak symbolizująca amerykański imperializm coca-cola. We władzach partyjnych myślenie technokratyczne zastępowało ideologię.

Rozwój kombinatu, rozwój dzielnicy, mistrzowsko działająca propaganda... a jednak pod tą skorupą coś zaczęło pękać już po wydarzeniach 1970 roku. Symboliczna stała się historia nowego pomnika Lenina w Alei Róż (stary w postaci popiersia znajdował się przed bramą wejściową do kombinatu). W kwietniu 1970 r. wmurowano kamień węgielny pod pomnik W. I. Lenina, a po przeprowadzonym konkursie nastąpiło jego uroczyste odsłonięcie w dn. 28 kwietnia 1973 r. Po kilku latach potężny wybuch wstrząsnął Placem Centralnym. Eksplodowały podłożone pod nogami postaci Lenina ładunki.

Tymczasem wielkim nakładem sił miejscowych księży i wiernych powstają nowe kościoły, a 16 października 1978 r. wieczorem cały świat obiega sensacyjna wiadomość: kardynał Karol Wojtyła, tak dobrze znany mieszkańcom Nowej Huty, wybrany na papieża! Euforia i nastrój wielkiej radości zapanowały również wśród mieszkańców Nowej Huty. W kościołach odbywały się dziękczynne nabożeństwa. Już wkrótce – 9 czerwca 1979 r. – Ojciec Święty Jan Paweł II miał ich odwiedzić.

Pogarszająca się sytuacja społeczno-gospodarcza, kolejki w pustych sklepach pod koniec lat 70. doprowadziły do narastania społecznego niezadowolenia: rodziły się zalążki struktur demokratycznej opozycji. Kolejna dekada, która rozpoczęła się w 1980 r. na trwałe zmieniła historię Polski – a w latach 80. wielki wpływ miały już na nią wydarzenia, jakie rozegrały się w Nowej Hucie.


 

 
 
AA
 
 
Kontakt