wstęp
więcej

Ksiądz Kazimierz Jancarz

 
Kazimierz Jancarz (1947-1993) – kapelan nowohuckiej „Solidarności”, proboszcz kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Mistrzejowicach w latach 1978-1989 – oraz ks. Jerzy Popiełuszko i ks. Henryk Jankowski to trójka najsłynniejszych kapłanów w Polsce okresu stanu wojennego.

Pod przewodnictwem ks. Jancarza w każdy czwartek odbywały się msze za Ojczyznę, a uczestniczyło w nich regularnie od 2 do 6 tys. osób. Odbywały się też opozycyjne zebrania, konferencje i festiwale, w których „Solidarność” występowała jako niemal jawna organizacja. Takich miejsc w latach 80. nie było w Polsce wiele: w kościele organizowano pomoc dla uwięzionych i relegowanych z pracy oraz rozdzielano przysyłane z zagranicy lekarstwa.
 

 
 
AA
 
 
Kontakt