wstęp
więcej

Kalendarium l. 80. XX w.

 
Najważniejsze fakty lat 80. XX w. w Nowej Hucie.

 

1980 rok:

 • Zmarł Tadeusz Ptaszycki (ur. 1908) – architekt, urbanista, generalny projektant miasta Nowa Huta.
 • Szczypiorniści KS „Hutnik” zdobyli mistrzostwo Polski.
 • W Szkole Muzycznej gościnnie wystąpiła Capella Cracoviensis.
 • Odbył się I Festiwal Artystyczny Młodzieży w Domu Kultury na os. Tysiąclecia, organizatorem była Dorota Rudy Rudkowska.
 • Mieszkańcy dzielnicy uczestniczyli po raz kolejny w Niedzieli Czynu Partyjnego.
 • Odbyły się wybory do Sejmu i Rad Narodowych.
 • W Nowej Hucie po raz pierwszy odbył się XVII Ogólnopolski Studencki Festiwal Piosenki, Nagrody głównej nie przyznano. Dwie równorzędna nagrody otrzymali: Grupa „Ex” z Olsztyna i A. Płaczek z Katowic.
 • Zmarł Oktawian Hutnicki (ur. 1932) – dziennikarz, fotoreporter, aktor Teatru „Nurt”, współpracownik „Głosu Nowej Huty” i CAF.
 • W Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej otwarto Izbę Tradycji.
 • Zakończono budowę os. Dywizjonu 303, na Czyżynach.
 • Pierwszym sekretarzem KF PZPR w HiL został Jan Bąk.
 • Patronem Nowej SP nr 77 w os. Złotego Wieku został Jarosław Iwaszkiewicz.
 • Rozstrzygnięto konkurs PCK na najestetyczniejszą placówkę żywienia w HiL, została nią stołówka nr 1 przy hotelach robotniczych w Grębałowie.
 • Rozpoczęły się pierwsze strajki na wydziałach w HiL.
 • W „Arce Pana”  rozpoczął się 6-dniowy solidarnościowy protest głodowy popierający strajkujących na Wybrzeżu robotników.
 • Powstał Komitet Robotniczy Hutników NSZZ „Solidarność w HiL. Przewodniczącym został wybrany Sylwester Mlonek (zmienił go Władysław Hardek).
 • W Nowej Hucie powołano krakowski Międzyzakładowy Komitet Założycielski. Skupiał on 69 zakładów pracy. Przewodniczącym został wybrany Stanisław Zawada z HiL.
 • Na stadionie KS „Hutnik” w spotkaniu z Lechem Wałęsą wzięło udział 10 tysięcy ludzi.
 • Ukazał się pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego Hutników.
 • Do KRH w HiL należało 34085 osób z ogólnej liczby 38376 pracowników kombinatu.

 

1981 rok:

 • Uroczyście obchodzono 25-lecie Teatru Ludowego. Reaktywowano scenę „Nurt”.
 • Juniorzy KS „Hutnik” zdobyli mistrzostwo Polski w piłce ręcznej.
 • Dniem wolnym od pracy ustanowiono sobotę.
 • Nowym przewodniczącym DRN został Zbigniew Breygogel.
 • Krytyczna ocena warunków pracy na spotkaniu związkowców z ZPT z ministrem przemysłu spożywczego i skupu Załęskim.
 • Powołanie Krajowej Komisji Porozumiewawczej Hutników przy NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym został Witold Bawolski z HiL.
 • Podczas Konferencji Wyborczej Komisji Zakładowej Kombinatu przewodniczącym KRH  NSZZ „Solidarność” został Mieczysław Gil.
 • Prezydium KRH ogłosiło pogotowie strajkowe w odpowiedzi na „wydarzenia w Bygdoszczy” (pobicie Rulewskiego i Łabentowicza).
 • Odbyła się uroczystość „Zasłużony Hutnik PRL”.
 • Pierwszym sekretarzem KF PZPR wybrano Kazimierza Miniura.
 • W kombinacie wybrano delegatów na IX Zjazd PZPR.
 • Odbyły się uroczystości z okazji wyprodukowania 100-milionowej tony stali w kombinacie.
 • Hutnicy podejmują akcję oddawania krwi po zamachu na papieża pod hasłem „Dar krwi dla Jana Pawła II”.
 • Patronat nad obchodami odzyskania niepodległości Polski objął ZR Małopolska NSZZ „Solidarność”.
 • W hali KS „Hutnik” odbyły się obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”.
 • Ks. kardynał Franciszek Macharski poświęcił w bazylice oo. Cystersów sztandar KRH NSZZ „Solidarność”.
 • Przed ZSB nr 2 na os. Szkolnym odsłonięto pomnik gen. Karola Świerczewskiego wg projektu Antoniego Hajdeckiego (usunięto go w 1991 r.).
 •  Koło bazy „Transbudu” przy ul. Ujastek odsłonięto obelisk Franciszka Dąbrowskiego.
 • W UMK zarejestrowano pierwsze w kraju Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. Powstało ono z inicjatywy zespołu synodalnego przy „Arce Pana” i pracowników Instytutu Onkologii w Krakowie.
 • Na terenie kombinatu w hali Wydziału Mechanicznego odbyła się pierwsza msza, którą  odprawił proboszcz ks. Józef Gorzelany.
 • W „Arce Pana” i w klasztorze Cystersów podczas uroczystych mszy odbywa się święcenie krzyży, które następnie są umieszczane w zakładach pracy, szkołach i urzędach.
 • Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję zezwalającą na budowę kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i zaplecza duszpasterskiego na os. Szklane Domy.
 • Na terenie Polski w nocy 12/13 grudnia wprowadzono stan wojenny. Internowania działaczy NSZZ „Solidarność”.
 • Początek strajku w HiL. Wzięło w nim udział 10 tysięcy pracowników. Na czele komitetu strajkowego stanął Mieczysław Gil (13 grudnia). Wsparcie duchownych z nowohuckich parafii.
 • Pacyfikacja strajku w HiL przez ZOMO i żołnierzy. Aresztowania, internowanie i zwolnienia z pracy strajkujących (16 grudnia).
 • Z pracy w kombinacie zwolniono ponad 2 tysiące pracowników

 

1982 rok:

 • Decyzja dyrektora w HiL rozpoczynają prace komisje socjalne.
 • W kombinacie zainaugurowano Olimpiadę Wiedzy Społeczno-Politycznej pod hasłem „klasa robotnicza w procesie przemian”.
 • Zapadły wyroki skazujące na więzienie w procesach Mieczysława Gila i Edwarda Nowaka.
 • Na terenie dzielnicy rozpoczęły działalność Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego.
 • Zakład Usług Socjalno-Bytowach w kombinacie załatwiał dla pracowników deficytowe towary jak: koszule, rajstopy, pończochy, buty, pościel, dywany itp.
 • Wznowiono wydawanie zawieszonego „Głosu Nowej Huty”. Redaktorem naczelnym został Andrzej Barszcz.
 • W konkursie na najestetyczniejsze osiedle w dzielnicy wygrało os. Urocze.
 • Koszykarki KS „Hutnik” awansowały do I ligi.
 • W Zakładach Przemysłu Tytoniowego w Czyżynach oddano do użytku saunę i gabinet odnowy biologicznej.
 • Aresztowano i skazano na więzienie Stanisława Handzlika, wiceprzewodniczącego KRH.
 • Obchodzono 25-lecie istnienia „Głosu Nowej Huty”.
 • W pogrzebie Władysława Gomułki uczestniczyła delegacja z HiL.
 • Otwarto w Nowej Hucie sklep „Desy” na os. Ogrodowym.
 • W dzielnicy zainaugurowało działalność Koło Polskiego Klubu Ekologicznego.
 • Obok ZSM na os. Szkolnym odsłonięto pomnik gen. Władysława Sikorskiego wg proj. Bogusza Salwińskiego.
 • Zmarł Henryk Ottenbreit (ur. 1901) – dr medycyny, jeden z pierwszych lekarzy w Nowej Hucie.
 • Zakłócenia i kłopoty z produkcją z powodu braku rudy w HiL.
 • Manifestacje uliczne w Nowej Hucie. Największe w Bieńczycach pod „Arką Pana”, Placu Centralnym i okolicach Teatru Ludowego. Brutalność ZOMO, wielu rannych (po obu stronach) i aresztowanych.
 • 8 czerwca zmarł w szpitalu, brutalnie pobity przez funkcjonariuszy ZOMO na os. Na Stoku, Andrzej Szewczyk – pierwsza ofiara śmiertelna stanu wojennego.
 • Podczas jednej z manifestacji pod „Arką Pana” zginął zastrzelony przez funkcjonariusza SB młody robotnik Bogdan Włosik (13 października).
 • Wizyta I sekretarza KC PZPR gen. Wojciecha Jaruzelskiego w kombinacie. Spotkanie z rodzicami zamordowanego B. Włosika.
 • W Nowej Hucie powstała Tymczasowa Rada Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON).
 • Przy klasztorze w Mogile powstało Duszpasterstwo Nauczycieli „Ostoja”. Duszpasterzem był o. Paweł Mynarz.
 • Przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Mistrzejowicach powstało Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Założył je ks. Kazimierz Jancarz.
 • Przy parafii w Mistrzejowicach powstała podziemna, Niezależna TV Mistrzejowice. Kierował nią do 1989 r. Maciej Szumowski.
 • Rozpoczęto wydawanie czasopisma drugiego obiegu „Hutnik”. Redaktorem naczelnym był Wojciech Marchewczyk.
 • Rozpoczęto prace przy budowie kościoła w parafii p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej na os. Szklane Domy. Projektantami byli architekci: Krzysztof Dyga i Andrzej Nasfeter.
 • Po zamieszkach w Rynku krakowskim, po mszy świętej w kościele Mariackim organizatorzy nabożeństw zdecydowali się przenieść do kościoła p. w. NMP Królowej polski w Bieńczycach.
 • Ks. Władysław Palmowski i Stanisław Malara opracowali założenia i regulamin Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej.
 • Odbyła się pierwsza msza za Ojczyznę w kościele p. w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach. Zrodziła się tradycja czwartkowych nabożeństw w intencji Ojczyzny.

 

1983 rok:

 • Stanisław Nardelli, terapeuta przyjął tysiące mieszkańców Krakowa w hali KS „Hutnik”.
 • Piłkarze ręczni KS „Hutnik” zdobyli puchar Polski.
 • W kombinacie przebywała delegacja komunistów kubańskich z Raulem Castro Ruz na czele.
 • W HiL powstało Koło Polskiego Związku Wędkarskiego oraz rozpoczęło działalność Koło Ligi Kobiet Polskich.
 • W Teatrze Ludowym odbyła się premiera sztuki Karola Wojtyły „Hiob”.
 • W kombinacie pracownicy otrzymali do podziału 1500 monet z wizerunkiem Jana Pawła II.
 • Komendantem KD MO został ppłk. Eugeniusz Matlak.
 • Jolanta Szatko w tenisie stołowym w deblu ze Stefanem Dryszelem zdobyła mistrzostwo Polski.
 • Na os. Dywizjonu 303 oddano do użytku nową SP nr 52 im. Marii Dąbrowskiej oraz nową przychodnię zdrowia.
 • Na os. Bohaterów Września wybudowano nowy pawilon handlowy.
 • Na os. Piastów otwarto nową specjalistyczną przychodnię zdrowia.
 • Wznowiono wydawanie pism „Magazyn Hutniczy” oraz „Biuletyn HiL”.
 • Odbyły się wybory do organów samorządowych załogi HiL. Przewodniczącym Rady Pracowniczej został wybrany Tomasz Kucharski.
 • Zmarła najstarsza mieszkanka Nowej Huty, p. Irena Hołubowicz, miała 104 lata.
 • Zmarł Marian Kruczek (ur. 1927 r.) – art. rzeźbiarz i grafik.
 • Wicepremier Mieczysław Rakowski dokonał uroczystego otwarcia Nowohuckiego Centrum Kultury.
 • W VII edycji konkursu na „mistrza gospodarności” zwyciężyły samorządy osiedli Złotego Wieku i Tysiąclecia.
 • Pierwszym sekretarzem KF PZPR ponownie wybrano Kazimierza Miniura.
 • Pierwszym sekretarzem KD PZPR ponownie wybrano Zdzisława Kosińskiego.
 • Ujawnił się Władysław Hardek, były przewodniczący KRH.
 • Manifestacje uliczne i wielogodzinne walki z ZOMO w Nowej Hucie.
 • Zginął trafiony w głowę petardą ZOMO Ryszard Magur, na os. Krakowiaków (1 maja).
 • Podczas II Pielgrzymki do Polski papież Jan Paweł II odprawił uroczyste nabożeństwo i konsekrował kościół p. w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. We mszy świętej uczestniczyło ponad 300 tysięcy wiernych (22 czerwica).
 • Zniesiono w Polsce stan wojenny (22 lipca).
 • Przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej na os. Szklane Domy powstało Duszpasterstwo Hutników.
 • Lechowi Wałęsie przyznano pokojową Nagrodę Nobla (5 października).
 • Na przełomie 1982/83 rozpoczęto budowę kościoła p. w. Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach Krzesławickich. Ks. Prałat Jakub Gil.
 • Ks. kardynał Franciszek Macharskiego stosownym dekretem eryguje parafię bł. Brata Alberta w Krakowie.

 

1984 rok:

 • Nowym dyrektorem „Budostalu-9” wybrano w drodze konkursu Stefana Stabrawę.
 • Uruchomiono nowa linię autobusową nr 149.
 • W Elektrociepłowni Łęg uruchomiono trzeci kocioł.
 • Na os. Zgody otwarto lecznice dla zwierząt.
 • Na os. Kombatantów otwarto nowy sklep warzywno-owocowy pod patronatem Spółdzielni Produkcyjnej z Raciechowic.
 • Odbyły się wybory do rad narodowych. Przewodniczącym DRN został wybrany Edward Cisowski.
 • W akademikach politechniki Krakowskiej na Czyżynach rozpoczął działalność Międzynarodowy Hotel Studencki
 • W dzielnicy rozpoczął się spis gruntów rolnych i zwierząt gospodarskich.
 • W Klubie „Tabakiera ZPT w Czyżynach odbył się koncert zespołu Lady Pank.
 • Na os. Bohaterów Września otwarto nowy urząd pocztowy.
 • Z wizytą w kombinacie przebywał rzecznik rządu – Jerzy Urban.
 • W Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym wprowadzono w życie eksperyment płacowy.
 • W HiL odbyło się wyjazdowe posiedzenie rządu PRL z premierem gen. W. Jaruzelskim.
 • W kombinacie przebywała delegacja partyjno-państwowa z Angoli.
 • W HiL obchodzono 30-lecie rozpoczęcia produkcji w kombinacie.
 • W kombinacie przebywała delegacja władz miejskich Norymbergi.
 • Przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych został Alfred Miodowicz.
 • Zmarł Henryk Makarewicz (ur. 1917 r.) – filmowiec, operator WFD, współautor tryptyku „Narodziny miasta”.
 • Ks. Jerzy Popiełuszko po raz pierwszy przyjechał do kościoła p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach.
 • Manifestacje w Nowej Hucie.
 • Podczas mszy św. za Ojczyznę w mistrzejowickim kościele wygłosił kazanie ks. Jerzy Popiełuszko. Była to ostatnia wizyta ks. Jerzego w Krakowie (30 sierpnia).
 • Przy mistrzejowickiej parafii założono Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Założycielami byli: ks. Kazimierz Jancarz i red. Jan L. Franczyk, który pełnił funkcję rektora.
 • Został uprowadzony i zamordowany przez funkcjonariuszy SB ks. Jerzy Popiełuszko (19 października). W kościele mistrzejowickim modlono się o jego odnalezienie

 

1985 rok:

 • Rozpoczęto budowę nowego osiedla mieszkaniowego – Oświecenia, wg proj. R. Strzeleckiego.
 • Walcownia Blach Karoseryjnych wyprodukowała 5-milionową tonę blachy.
 • Otwarto pierwszy w dzielnicy sklep nocny.
 • Oddano do użytku nowy pawilon spożywczy przy Domu Handlowym „Wanda”.
 • Zmarł Józef Dynda (ur. 1930 r.) – artysta, grafik, współpracownik „Głosu Nowej Huty”.
 • W HiL z okazji Dnia Hutnika przyznano pracownikom kombinatu tytuły „Zasłużony Hutnik PRL”.
 • „Handlowy Znak Jakości” w ogólnopolskim współzawodnictwie zdobyła kawiarnia „Stylowa”.
 • Józefa Florczak, najstarsza mieszkanka dzielnicy, obchodziła 101 urodziny.
 • Pierwszym sekretarzem KD PZPR został wybrany Jan Bąbaś.
 • Podpisano umowę pomiędzy HiL a Akademią Medyczną w Krakowie na zakup sprzętu medycznego na kwotę 250 tys. dolarów.
 • Oddano do użytku nowy cocktail-bar „Ambrozja” na os. Bohaterów Września.
 • W kombinacie powstał Ośrodek Informacji i Edukacji Społecznej.
 • Klub HDK PCK przy kombinacie obchodził 10-lecie. Oddano w tym czasie 10 tys. litrów krwi.
 • W ogrodzie działkowym „Nad Dłubnią” oddano do użytku wybudowany w czynie społecznym „Dom Działkowca”.
 • Oddano do użytku nowy kombinat gastronomiczny „Wanda” (restauracja, kawiarnia, bar szybkiej obsługi) na os. Na Lotnisku.
 • Rozpoczęto budowę os. Centrum E przy Placu Centralnym wg proj. Romualda Loeglera.
 • Rozpoczęto budowę kościoła p. w. św. Brata Alberta na os. Dywizjonu 303 wg proj. Witolda Cęckiewicza. Proboszczem był ks. prałat Jan Bielański.
 • Nieudany zamach na ks. Kazimierza Jancarza.
 • Demonstracje i starcia z ZOMO w Nowej Hucie podczas niezależnych obchodów pierwszomajowych „S”. Aresztowano na trzy miesiące E. Nowaka i St. Handzlika.
 • Bojkot wyborów do Sejmu W Nowej Hucie zorganizowano przy okazji wyborów demonstrację.
 • Erygowano parafię p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Luboczy z rozbudowanej kaplicy Domu SS. Norbertanek.
 • Odsłonięto pomnik ks. Jerzego Popiełuszki przed bazyliką oo. Cystersów w Mogile, aut. proj. Remigiusz Dulko.

 

1986 rok:

 • Obchodzono 30-lecie powstania Teatru Ludowego. Odbyła się premiera sztuki Sławomira Mrożka „Pieszo”.
 • „Głos Nowej Huty” obchodził swój jubileusz. Wydano 1500 numer.
 • Piłkarze ręczni KS „Hutnik” zdobyli Puchar Polski.
 • Nowym prezesem Koła Polskiego Klubu Ekologicznego został Jerzy Palka.
 • Zainaugurowano obchody II Dni Nowej Huty.
 • Zakończono budowę drugiego budynku Nowohuckiego Centrum Kultury.
 • Nową Hutę odwiedziła grupa weteranów radzieckich z II wojny światowej.
 • Granice administracyjne dzielnicy powiększono o wsie: Węgrzynowice i Wróżenice.
 • Wręczono umowy stypendystom kombinatu: Krystynie Jabłońskiej i Jerzemu Harasymowiczowi.
 • W Spiekalni-1 wyprodukowano 100-milionową tonę spieku.
 • Janusz Trzebiatowski zdobył II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Olimpijskim.
 • Dzielnicowe dożynki odbyły się w Zesławicach.
 • Minęła 10 rocznica wprowadzenia w Polsce kartek żywnościowych.
 • Pierwszym sekretarzem KF PZPR został wybrany Stanisław Baranik.
 • Odbyło się posiedzenie Rady Programowej Muzeum Historii KM HiL.
 • W HiL gościła delegacja komunistów francuskich.
 • Wyżsi pracownicy korpusu dyplomatycznego USA złożyli wizytę dyrektorowi kombinatu.
 • Delegaci KM HiL wzięli udział w obradach X Zjazdu PZPR.
 • Manifestacja 1-majowa pod „Arką Pana”.
 • Represje w stosunku do nauczycieli Krzysztofa Kopcia (wycieczka do grobu ks. J. Popiełuszki) i Anny Michańkow (krzyże w szkole).
 • Zatrzymano dwie studentki orientalistyki UJ za kolportaż ulotek (A. Kasperowicz, J. Podgórska).
 • W Mistrzejowicach reaktywowano jawną Komisję Robotniczą Hutników NSZZ „Solidarność”. Na jej czele stanął Mieczysław Gil.
 • Ks. kardynał Franciszek Macharski poświęca Dolny Kościół w świątyni na Wzgórzach Krzesławickich.
 • Ks. kardynał Franciszek Macharski wmurowuje w fundamenty kościoła p.w. św. Brata Alberta kamień węgielny, poświęcony w Rzymie przez papieża Jana Pawła II.

 

1987 rok:

 • Piłkarze ręczni KS „Hutnik” awansowali do I ligi.
 • Nowym dyrektorem Nowohuckiego Centrum Kultury został Ferdynand Nawratil.
 • „Głos Nowej Huty” obchodził 30-lecie swojego istnienia.
 • W dzielnicy na os. Młodości otworzono pierwszy sklep PHZ „Baltona”.
 • Najstarsza mieszkanka Nowej Huty Teresa Kruczyńska obchodziła 104. rocznicę urodzin.
 • Pierwsi mieszkańcy wprowadzili się do 2 bloków na os. Mistrzejowice-Zachód (obecnie os. Oświecenia).
 • Na os. 2. Pułku Lotniczego otwarto pawilon handlowy „Otexu”.
 • W os. Kantorowice oddano do użytku gazociąg wykonany w czynie społecznym przez jego mieszkańców.
 • W kombinacie gościła Wanda Sendzimir, córka Tadeusza Sendzimira – światowej sławy konstruktora walcarek.
 • W kombinacie odbyło się spotkanie ministrów dot. modernizacji huty.
 • W HiL wyprodukowano 100-milionową tonę surówki.
 • Kombinat podpisał umowę o współpracy z Fabryką Samochodów Małolitrażowych w Bielsku Białej.
 • Przeprowadzoną kolejną podwyżkę cen żywności, węgla, energii i benzyny.
 • Jana Paweł II przebywał w Polsce podczas swojej trzeciej pielgrzymki.
 • Konsekracja kościoła p.w. św. Józefa Oblubieńca na os. Kalinowym. Uroczystościom przewodniczył ks. kardynał Franciszek Macharski. Proj. arch. Zofia Łuczyńska i Jan Kurka.
 • Zmarł Józef Sawa, przewodniczący KZ „S” na Walcowni Zgniatacz w HiL.

 

1988 rok:

 • Zmarł Piotr Ożański (ur. 1925 r.) – przodownik pracy, murarz rekordzista, bohater noweli E. Ścibor-Rylskiego, zekranizowanej przez Andrzeja Wajdę - „Człowiek z marmuru”.
 • Ochotniczy Hufiec Pracy z Zespołu Szkół Gastronomicznych na os. Złotej Jesieni zwyciężył w ogólnopolskiej rywalizacji.
 • Siatkarze KS „Hutnik” zdobyli Puchar Polski oraz mistrzostwo kraju.
 • W Nowohuckim Centrum Kultury udostępniono dla chętnych telewizję satelitarną.
 • Otwarto pierwszy w dzielnicy Dom Spokojnej Starości na os. Sportowym.
 • Tytuł „Mistrza gospodarności” zdobyło os. Kazimierzowskie.
 • Uczniowie ze Szkoły Muzycznej zajęli II miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Symfonicznych w Wiedniu.
 • Przed budynkiem AWF odsłonięto pomnik Bronisława Czecha, autorstwa Bronisława Chromego.
 • W Nowohuckim Centrum Kultury rozpoczęła działalność Foto-Galeria NCK. Galerię od początku prowadzili Adam Gryczyński i Anna Bubula.
 • Zmarła Danuta Rybarczyk, długoletni sekretarz „Głosu Nowej Huty”.
 • Powstało Ognisko TKKF „Przyjaciel Konika” w Forcie 49 1/4 „Grębałów”.
 • Przewodniczącym DRN został Jan Kucharski.
 • Ośrodek Kultury HiL zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskich Konfrontacjach.
 • Działalności Sołeczno-Kulturalnej.
 • Podpisano porozumienie pomiędzy HiL a FSO i FSM w sprawie nowej inwestycji „linii ocynkowania elektrolitycznego blach karoseryjnych”.
 • W kombinacie przebywała delegacja radzieckich hutników z Kombinatu „Azowstal” ze Żdanowa.
 • Pierwszym sekretarzem KF PZPR został wybrany Mieczysław Łagosz.
 • Ukazał się pierwszy numer parafialnego periodyku „Brat”, był on wydawany przy kościele p.w. bł. Brata Alberta na os. Dywizjonu 303.
 • Zmarł Janusz Bielik (ciężko postrzelony granatem z gazem łzawiącym przez ZOMO w 1982 r.).
 • W parafii p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego odbyła się Międzynarodowa konferencja Praw Człowieka pod honorowym patronatem L. Wałęsy.
 • W HiL rozpoczął się strajk (26 kwietnia) Na czele Komitetu Strajkowego stanął Andrzej Szewczuwaniec. W wyniku akcji ZOMO i brygady antyterrorystycznej strajk został spacyfikowany (4/5 maja).
 • Poinformowano o utworzeniu Komitetu Organizacyjnego NSZZ „S” KM HiL z inicjatywy działaczy z lat 1980-81.
 • W rocznicę Sierpnia 1980 r. odbył się pod bramą kombinatu wiec pracowników.
 • Rozwiązana została Tajna Komisja Robotnicza Hutników.

 

1989 rok:

 • Na Czyżynach powstał dworzec PKS (zmodernizowany w 2002 r.).
 • Przed szkołą na os. Dywizjonu 303 odsłonięto popiersie Marii Dąbrowskiej.
 • Przy Muzeum Lotnictwa odsłonięto pomnik Lotników Polskich, proj. Bronisława Chromego.
 • Sejm PRL ogłosił dzień 11 listopada państwowym Świętem Niepodległości.
 • Przed bramą kombinatu odbył się wiec „Solidarności”.
 • Dyrektorem naczelnym HiL został Kazimierz Szkutnik.
 • Dzięki nowemu prawu dewizowemu zaczęły powstawać pierwsze kantory wymiany walut.
 • Powstał Obywatelski Komitet „Solidarność” (15 kwietnia).
 • Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował ponownie NSZZ „Solidarność”.
 • Przewodniczącym II WZD KRH NSZZ „Solidarność” wybrano Mieczysława Gila, zastępcą został Władysław Kielian.
 • Dyrektorem Teatru Ludowego został Jerzy Fedorowicz.
 • Ukazał się pierwszy numer „Gazety Wyborczej”.
 • Odbyła się pierwsza tura „kontraktowych wyborów” do Sejmu i Senatu. Do Sejmu z Nowej Huty zostali wybrani Mieczysław Gil, Edward Nowak z NSZZ „S” oraz Kazimierz Szkutnik z PZPR.
 • Decyzja o ograniczeniu produkcji od 1 stycznia 1990 r. (ochrona środowiska). KRH protestowała przeciwko tym działaniom.
 • Obchodzono Dzień Hutnika, ostatni raz w świeckiej oprawie.
 • Prezydent Wojciech Jaruzelski desygnował na premiera Tadeusza Mazowieckiego (24 sierpnia).
 • Ojciec Święty Jan Paweł II kanonizował w Rzymie bł. Brata Alberta. W uroczystości uczestniczyła parafialna delegacja z kościoła na os. Dywizjonu 303.
 • Rozpoczęto budowę ośrodka katechetycznego i mieszkań dla księży i Sióstr Służebniczek pracujących we wspólnocie parafialnej na os. Kalinowym.
 • Zamieszki i manifestacje pod pomnikiem W. Lenina w alei Róż (obrzucano go kamieniami i butelkami z zapaloną benzyną).
 • Usunięcie pomnika Lenina (10 grudnia).
 • KRH wystąpił do DRN o weryfikację nazw nowohuckich ulic.
 • Przedstawiono pakiet reform tzw. plan Leszka Balcerowicza (wicepremiera) w celu przekształcenia gospodarki socjalistycznej w kapitalistyczną.
 • Sejm wprowadził zmiany w konstytucji, m. in. uchwalił zmianę nazwy państwa (Rzeczpospolita Polska) i godła (orzeł z koroną).
 
 
AA
 
 
Kontakt